Loading...

Zły stan techniczny budynku

Jeżeli nieruchomość jest w złym stanie technicznym, a to orzeka odpowiedni rzeczoznawca, to nie jest to tożsame z przymusem opuszczenia budynku przez wszystkich lokatorów.

Jeżeli budynek nie grozi zawaleniem, to możliwe jest jedynie nakazanie usunięcia usterek i nieprawidłowości.

W takim przypadku konieczne jest podanie terminu, w którym prace mają zostać wykonane.

Oznacza to, że jedynym uzasadnieniem dla eksmisji w przypadku złego stanu technicznego budynku jest bezpośrednie zagrożenie dla życia osób zamieszkujących nieruchomość.

Takim uzasadnieniem wbrew obiegowym opiniom, że stwierdzenie jakichkolwiek poważnych nieprawidłowości wiąże się z natychmiastowym przymusem opuszczenia nieruchomości.

Jedną z ciekawostek związanych z pojęciem złego stanu technicznego nieruchomości jest pewien zapis w prawie polskim.

Mówi on o tym, że konstrukcyjne wady budynku, które mogą uniemożliwić prowadzenie działalności gospodarczej przez przedsiębiorstwo mogą być powodem zmniejszenia podatku na rzecz fiskusa.

http://jandach.pl/pl/szeregowce-poznan Domy w szeregowcu blisko Poznania Szeregowce, domy szeregowe Poznań, okolice P zarządzanie wspólnotami poznań